Времето променя решенията

времето

Температурата оказва силно влияние върху настроението на хората, което води до промяна в поведението им. Това сочат данните от психологическите проучвания.

Така например,

… хората дават по-висока оценка на удовлетвореността си от живота в слънчеви дни, отколкото в дъждовни.

Естествено е да допуснем, че тези промени в поведението, свързани с времето, могат да бъдат приложени и при инвеститорите, което ще доведе до промяна на инвестиционното им поведение.

Данните от проучванията показват, че студеното време може да доведе до агресия, докато високите температури се асоциират основно с апатия, в някои случаи и с агресия. Агресията от своя страна се свързва с готовността за поемане на по-големи рискове, докато апатията в повечето случаи води до намаляване на тази готовност. От гледна точка на фондовите пазари, това означава, че можем да очакваме по-ниските температури да водят до по-високи приходи и възвръщаемост, поради по-голямата агресивност при поемане на рискове.

Високите температури се асоциират с по-високи или по-ниски доходи,

…в зависимост от съотношението между ефекта от увеличаване на апатията и на агресията. Предишни проучвания показват, че приходите на фондовите пазари са свързани с природни променливи като фазата на Луната, промяната на лятното време, продължителността на деня и др.

И най-интересното:

След проучване на повече от 20 международни пазари, беше установено, че температурните стойности имат значително влияние и върху възвръщаемостта на фондовите пазари – колкото по-ниска е температурата, толкова по-големи са равнищата на доходност от търговията, и обратното. Тази връзка е по-слабо изразена през лятото, отколкото през зимния период, което означава, че когато температурата е висока, апатията доминира над агресията, което резултира в по-ниска възвръщаемост.

Специалистите определят тази отрицателна връзка, която се наблюдава на почти всички фондови пазари по света, като аномалия. Връзката обаче е доказана от много тестове в тази област, и присъства и сред наблюдавани аномалии, като

например ефекта

Понеделник,

ефекта

Заоблачаване, и различните сезонни ефекти.